نرگس موسوی پور یکشنبه 25 تیر 1391 05:39 ق.ظ نظرات ()

داستان زن نژاد پرست


یک زن تقریباً پنجاه ساله ی سفید پوست به صندلی اش رسید

و دید مسافر کنارش یک مرد ساهپوست است با لحن عصبانی مهماندار پرواز را صدا کرد


مهماندار از او پرسید “مشکل چیه خانوم؟”