منوی اصلی
مجله اینترنتی استوا
 • فـــــاخر یکشنبه 21 اسفند 1390 11:23 ق.ظ نظرات ()
  اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

  11052) worldy
  11053) جهانی

  11054) Worry a bout
  11055) نگران بودن در مورد چیزی

  11056) worship
  11057) پرستیدن-ستایش کردن

  11058) would be kept
  11059) نگهداری می شد

  11060) would God
  11061) ای کاش

  11062) would have been kept
  11063) نگهداری شده بود

  11064) would have kept
  11065) نگه داشته بودند

  11066) would keep
  11067) نگه می داشت

  11068) would like
  11069) مایل بودن

  11070) would rather
  11071) ترجیح می دهد

  11072) would you
  11073) اگه زحمتی نمیشه

  11074) Would you care for another drink
  11075) نوشیدنی دیگری میل دارید؟

  11076) Would you care for another drink?
  11077) آیا یه نوشیدنی (الکلی) دیگه می خوای؟

  11078) Would You Care For Any Dessert
  11079) دسر می خوای؟

  11080) Would you care for tea
  11081) چای میل دارید؟

  11082) Would you care to join us for dinner
  11083) اشکالی نداره اگر شام در خدمتتون باشیم

  11084) would you like some more tea?
  11085) باز هم چایی میل دارید؟

  11086) would you mind
  11087) اشکالی نداره-زحمتی نیست-ممکن است خواهش کنم

  11088) Would you mind if I take a look at it
  11089) اشکالی نداره نگاهی به ان بیاندازم؟

  11090) wretch
  11091) بی وجدان، پست، مای? دردسر

  11092) wrong guy
  11093) بد ادمی

  11094) wunderkind
  11095) جوان و موفق

  11096) Yeah Yeah
  11097) آره آره .

  11098) yes , I do.
  11099) بله هستم

  11100) yes way
  11101) آره بابا

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • فـــــاخر شنبه 20 اسفند 1390 11:21 ق.ظ نظرات ()
  اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

  11102) Yes, he's very nice.
  11103) بله، خیلی خوب است.

  11104) Yes, of course. Here you are.
  11105) بله : البته - بفرمایید

  11106) Yesterday seems as though it never existed
  11107) انگار دیروزی هرگز وجود نداشته

  11108) yet
  11109) نه در اخر جمله و هنوز در وسط جمله

  11110) yore
  11111) در گذشته

  11112) You
  11113) تو

  11114) You act crazy when you are angry
  11115) وقتی عصبانی هستی رفتار دیوانه واری از خود بروز می دهی

  11116) you all thumbs.
  11117) دست و پا چلفتی

  11118) you and your
  11119) شما و بستگان شما

  11120) You are a teacher , aren't you?
  11121) شما معلم هستید، مگر نه ؟

  11122) you are another
  11123) خودتی!

  11124) You are asking for it
  11125) تنت می خارد

  11126) You are hopeless
  11127) تو ادم ناامیدی هستی

  11128) you are loving
  11129) دوست داشتنی هستی

  11130) You are making a mountain out of a molehill
  11131) داری از کاه کوه می سازی.

  11132) You are my baby love
  11133) تو عزیز دل من هستی

  11134) you are never too old to learn
  11135) زگهواره تا گور دانش بجوی

  11136) You are overreacting
  11137) بی جهت خود رو ناراحت می کنید

  11138) You are safe in my heart
  11139) تو در قلب من ایمن هستی

  11140) you are so chicky
  11141) خیلی پررویی

  11142) You are the best
  11143) تو بهترینی

  11144) You are the best that has happened to me
  11145) تو بهترین اتفاق زندگی منی

  11146) You are the darling of my stomach
  11147) عزیز دلمی

  11148) you are thoughtful
  11149) باملاحظه هستی

  11150) you are under oath
  11151) شما قسم خورده اید

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • فـــــاخر جمعه 19 اسفند 1390 02:20 ب.ظ نظرات ()
  اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

  11152) you are welcome
  11153) خواهش می کنم

  11154) You aren’t the sharpest knife on the box
  11155) همچین مالیم نیستیُ انقدرام که میگی خوب نیستی

  11156) You ate my head
  11157) سرمو خوردی

  11158) You bet
  11159) حتما

  11160) You better hush
  11161) تو بهتره ساکت باشی

  11162) You brought my life up to my lip
  11163) جونم و به لبم رسوندی

  11164) You can bank on him
  11165) میتونی رویش حساب کنی

  11166) You can bet your bottom dollar he won't be back
  11167) میتونم باهات شرط ببندم که اون بر نمیگرده

  11168) you can figure it out
  11169) خودت می تونی ازش سر در بیاری

  11170) You can have it over my dead body
  11171) مگه از رو جنازه من رد شی

  11172) You can improve your speaking ability by

  practicing hard.
  11173) شما می توانید با تمرین زیاد توانایی صحبت كردنتان را بهتر كنید

  11174) you can make it
  11175) قبول می شوی-از عهده اش بر می ایی

  11176) You can not serve God & mammon
  11177) شما نمی توانید هم به خدا خدمت کنید هم به ثروت

  11178) You can not teach an old new trick
  11179) سر پیری و معرکه گیری.

  11180) You can not teach old dogs tricks
  11181) به یك پیر نمی‌توان تكنیك های جدید آموخت

  11182) you can not teah an old new trick
  11183) سر پیری و معرکه گیری

  11184) you can reach the right conclusions
  11185) می توانی به جمع بندی درستی برسی

  11186) You can say that again
  11187) قربان دهنت .گل گفتی

  11188) you can sell a cow and drink milk
  11189) هم خدا رو می خوای هم خرما...

  11190) You can't eat your cake and have it
  11191) نمی شود هم خدا را بخواهی هم خرما را

  11192) You can't get something from nothing
  11193) با دست خالی نمیشه کار کرد.

  11194) You can't help me, can you?
  11195) شما نمی توانید به من كمك كنید، مگر نه؟

  11196) You can't kid a kidder
  11197) پیش قاضی ، معلق بازی؟!!

  11198) You can't miss it
  11199) خیلی راحت پیداش می کنی، نترس گمش نمی کنی

  11200) You can't teach an old dog new tricks
  11201) پیش لوطی و معلق بازی

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • فـــــاخر پنجشنبه 18 اسفند 1390 03:19 ب.ظ نظرات ()
  اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

  11202) you cannot deceive me by telling substory
  11203) نمیتونی با ننه من غریبم بازی خرم کنی

  11204) You can’t shave an egg
  11205) تو نمی تونی یک تخم مرغ رو اصلاح کنی

  11206) You completely know the power that you have
  11207) تو دقیقا میدونی که چه قدرتی داری

  11208) You creat your thoughts
  11209) این شمائید که افکار خود را خلق می کنید

  11210) you cut me real deep
  11211) تو بدجوری دلم را شکستی

  11212) you did a good job
  11213) دستتان درد نکند

  11214) You do me a faver
  11215) یه کاری برام انجام میدی؟

  11216) You don't have to jump down my throat
  11217) مجبور نیستی اینقدر با عصبانیت با من رفتار کنی

  11218) You don,t lose by it
  11219) You don,t lose by it

  11220) You don’t have guts to hear the truyh
  11221) شهامت شنیدن حقیقت رو نداری

  11222) you feel under the weather
  11223) ادم احساس کسالت می کند

  11224) you feel unsatisfied with your life
  11225) نسبت به زندگی ات احساس نارضایتی خواهی کرد

  11226) you first
  11227) شما بفرمایید

  11228) You get what you pay for
  11229) هر اندازه كه پول بدهی آش میخوری

  11230) You got to trust me
  11231) باید بهم اعتماد کنی

  11232) You had gone
  11233) تو رفته بودی

  11234) You had to go.
  11235) تو مجبور بودی بروی

  11236) You have a food poisoning problem
  11237) شما دچار مسمومیت غذائی شده اید

  11238) You have a lung infection
  11239) شما دچار عفونت ریوی شده اید.

  11240) You have a well-paid job
  11241) شغل پر در امدی دارید

  11242) You have a wrong number
  11243) شماره را اشتباه گرفتی

  11244) you have become cocky lately
  11245) تازگی ها دم در آوردی

  11246) You have come to show you go on
  11247) اومدی و نشون دادی که هنوز زنده ای

  11248) You have me
  11249) تو منو داری

  11250) YOU HAVE MY WORD
  11251) دارم حرف میزنما

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • فـــــاخر سه شنبه 16 اسفند 1390 01:14 ب.ظ نظرات ()
  اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

  11351) You should continue to your exercises
  11352) ورزشهایتان را باید ادامه دهید

  11353) you should face the music
  11354) باید قبول کنی

  11355) You should keep the news under your hat
  11356) تو باید این خبر رو از بقیه مخفی نگه داری

  11357) You should take this medication to slow down

  your heart rate
  11358) برای کند کردن ضربان قلبتان باید این دارو را مصرف کنید.

  11359) You should use a mild soap when washing your

  skin
  11360) برای شستشو باید از صابونهای ملایم استفاده کنید (بوی تند نداشته

  باشند).

  11361) You shouldn't get started on that again
  11362) دیگه نباید اون مسئله رو شروع کنی

  11363) You take your money and you take your choice
  11364) هر چقدر پول بدی ، همون قدر آش می خوری.

  11365) you tell 'em!
  11366) خودت بهشون بگو

  11367) You think I'm too selfish
  11368) تو خیال میكنی كه من خیلی خودخواه هستم

  11369) You upset me girl
  11370) و منو ناراحت می کنی

  11371) You used to captivate me by your resonating

  light
  11372) عادت داشتی من رو مجزوب نورهای طنین اندازت کنی

  11373) you used to hug me
  11374) تو منو در آغوش می گرفتی

  11375) You used to love me
  11376) تو عاشق من بودی

  11377) you want a thing done,do it yourself
  11378) كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

  11379) You were a big help
  11380) کمک زیادی کردی

  11381) You were at school yesterday.
  11382) شما دیروز در مدرسه بودید

  11383) You were greatly missed
  11384) جای شما واقعا خالی بود

  11385) You who feel no pain at the suffering of others
  11386) تو کز محنت دیگران بی غمی

  11387) you will be
  11388) خواهی بود

  11389) You will be clever
  11390) شما باهوش خواهید شد

  11391) You will be sick
  11392) تو مریض خواهی شد

  11393) you will be sorry for it
  11394) پشیمان خواهی شد

  11395) you will get used to it.
  11396) عادت خواهید کرد به ان

  11397) You will need to be transferred to the intensive

  care unit
  11398) شما باید به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شوید.

  11399) You will pass
  11400) شما قبول خواهید شد

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • فـــــاخر یکشنبه 14 اسفند 1390 10:23 ب.ظ نظرات ()
  اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

  11001) Without back of work
  11002) پشتکارنداره

  11003) without circumstance
  11004) بدون تعارف

  11005) Without fear or favor
  11006) بدون حب و بغض.

  11007) Without salt
  11008) بی نمک

  11009) Without steam
  11010) بی بخار

  11011) wives
  11012) همسرها-جمع (wife)به معنی زنها

  11013) Wolf does not eat wolf
  11014) قوم و خویش گوشت و پوست همدیگر رو نمی خورند

  11015) wolves
  11016) گرگها

  11017) Woman's dreams go by contraries
  11018) خواب زن چپ است

  11019) Women are highly emotional creatures
  11020) زنان موجودات حساسی هستند

  11021) Women are not dependable
  11022) خانمها قابل اعتماد نیستند

  11023) Women dream go by contraries
  11024) خواب زن چپ است

  11025) won
  11026) گذشته ی
  11027) to win پیروز شدن

  11028) Won't see what might have been
  11029) نخواهم دید چیزی را که حتی ممکن است وجود داشته باشد

  11030) wonderful
  11031) عالی-بسیار خوب

  11032) word before is worth two after
  11033) جنگ اول به از صلح آخر

  11034) word is enough to the wise
  11035) عاقل را اشارتی كافی است

  11036) word spoken is an arrow let fly
  11037) آب رفته به جوی بازنمی گردد

  11038) Words don’t come easily
  11039) كلمات به آسانی نمی آیند

  11040) wore
  11041) گذشته ی
  11042) to wear پوشیدن

  11043) Work like a horse
  11044) مثل خر کار می کند

  11045) Work more than other
  11046) بیشتر از دیگران کار کن

  11047) WORK ONE'S FINGERS TO THE BONE
  11048) جان كندن. پدر خود را در آوردن. سخت كاركردن

  11049) World is as a marketplace that some of people

  profit in that and some of crowd
  11050) losses.
  11051) سرای دنیا چونان بازاری است كه مردمی در آن سود برند وجماعتی

  ضرر كنند.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • فـــــاخر یکشنبه 14 اسفند 1390 10:18 ب.ظ نظرات ()
  اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

  11252) You have to do it slowly and always with caution
  11253) باید اروم و با احتیاط کار کنی

  11254) You have to grease his mustache
  11255) باید سبیل هاشو چرب کرد.

  11256) You have to kill me first
  11257) مگر اینکه از رو جنازم رد بشی

  11258) You have to take a laxative bofre to x-rate
  11259) قبل از عكس باید از یك ملین استفاده كنید.

  11260) You have to try to put it out of your mind
  11261) باید سعی کنی از فکرت بیرونش کنی

  11262) you knock something down
  11263) دسته گلی به آب می‌دی

  11264) You know exactly how to touch
  11265) دقیقا میدونی که چطور مو نوازش کنی

  11266) You know exactly what to do
  11267) دقیقا میدونی که چیکار کنی

  11268) You know I got this feeling that I just can’t hide
  11269) می دونی یك احساسی دارم كه نمی تونم پنهان كنم

  11270) You labeled me
  11271) تو این اسم را برای من گذاشتی

  11272) You ll have to finish your work whether you like it

  or not
  11273) شما مجبورید این كار را تمام كنید چه آن را دوست داشته باشید و

  چه دوسته نداشته
  11274) باشید

  11275) You look a little upset
  11276) کمی اشفته ای

  11277) You look alittle bit down in the mouth
  11278) یک کمی پکر به نظر می رسی

  11279) you look fishy
  11280) مشکوک میزنی

  11281) you look lost
  11282) گیج میزنی

  11283) You look puzzled
  11284) بهتت زده

  11285) you make a big deal out of it
  11286) خیلی بزرگیش می کنی

  11287) You make me, so crazy
  11288) تو منو دیوونه می کنی

  11289) You make my blood boiling
  11290) خونم به جوش اومده

  11291) You make the sun come up
  11292) تو باعث طلوع خورشیدی

  11293) You may repent some day
  11294) ممکنه روزی پشیمون بشی.

  11295) you may well ask
  11296) حق داری بپرسی

  11297) You mean a world to me
  11298) تو برای من یک دنیا ارزش داری

  11299) you mean so much to me
  11300) تو برام خیلی عزیزی

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • فـــــاخر یکشنبه 14 اسفند 1390 10:13 ب.ظ نظرات ()
  اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

  11401) You will pay for that
  11402) ضررش رو میبینی ( مجازات میشی)

  11403) You won’t have any problems with it
  11404) باهاش مشکلی نخواهی داشت


  11405) You won’t succeed unless you try.
  11406) موفق نمی شوی مگر اینکه کوشش کنی

  11407) You would become the personthat you think of

  daily
  11408) شما آن کسی می شوید که هر روز در باره اش فکر می کنید

  11409) You'd better make up your mind
  11410) بهتره تصمیمتو بگیری

  11411) You'll get wet
  11412) خیس خواهی شد

  11413) You'll marry him over my dead body
  11414) مگر اینكه از روی جنازه ام رد بشی تا با اون ازدواج كنی

  11415) You're a fine one to talk
  11416) تو برای هم صحبت شدن آدم بی خودی هستی

  11417) you're an angel
  11418) تو واقعا یک فرشته (نجات) هستی

  11419) You're chickening out
  11420) داری جا می زنی. می ترسی.

  11421) You're getting me all confused
  11422) من رو داری کاملا گیج میکنی

  11423) You're giving me my life back
  11424) تو زندگی رو بهم بر می گردونی

  11425) You're here
  11426) تو اینجایی

  11427) You're mine always and forever
  11428) و مال منی، برای همیشه

  11429) You're my everything
  11430) تو همه چیز من هستی

  11431) You're my sunshine
  11432) تو طلوع منی

  11433) you're pulling my leg!
  11434) منو دست ننداز

  11435) You're welcome.
  11436) خواهش می كنم

  11437) You're welcome to try
  11438) بفرما امتحانش مجانیه.

  11439) you've made your bed and you must lie on it
  11440) تو خودت باید تاوان کارت را پس دهی

  11441) You`d better make up your mind
  11442) بهتره تصمیمتو بگیری

  11443) you`ve got belly
  11444) شکم اوردی

  11445) youngest girl
  11446) جوانترین دختر

  11447) Your application is in hand
  11448) درخواست شما در دست اقدام است.

  11449) your behavior is quite out of line
  11450) رفتارت دیگه قابل تحمل نیست

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 6 ... 2 3 4 5 6
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic