نرگس موسوی پور چهارشنبه 11 مرداد 1391 11:16 ق.ظ نظرات ()

زنها دو برابر مردها حرف می‌زنند...

مرد در حالى که داشت روزنامه می‌خواند رو به زنش کرد و گفت: در روزنامه نوشته بررسیهایى که به عمل آمده نشان می‌دهد زنها روزانه ۳۰,۰۰۰ کلمه حرف
می‌زنند در حالى که این میزان در مورد مردها فقط ١٥٠٠٠ کلمه است
زن گفت: علتش این است که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند