فائزه گرمارودی دوشنبه 2 مرداد 1391 11:03 ق.ظ نظرات ()

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی

می کنند

مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند .